Research and technological development

UAB “Data House” pradėjo mokslinių tyrimų projektą „Draudiminio įvykio prigimtinės rizikos vertinimo sistema‟

Kuriame Lietuvos ateitį2

Nuo 2019 m. kovo mėn. UAB „Data House‟ įgyvendina projektą „Draudiminio įvykio prigimtinės rizikos vertinimo sistema‟. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti, tikslų, konkrečiais parametrais apibrėžtą sveikatos draudimo valdymų sprendimą, skirtą identifikuoti galimus piktnaudžiavimo atvejus bei administruoti sveikatos draudimo rizikų valdymą.

Jis susidės iš dviejų produktų:

1. Sveikatos draudimo rizikų valdymo, duomenų surinkimo, analizės ir unifikavimo surinkimo naudojantis dirbtinio intelekto metodais įrankio.

Dauguma pasaulyje egzistuojančių sprendimų tik surenka duomenis ir atlieka bazinę statistinę analizę, unifikavimas dažniausiai atliekamas rankomis. Tuo tarpu, kuriamas sprendimas leis automatizuoti duomenų surinkimą bei unifikavimą, išnaudos dirbtinio intelekto metodus bazinių paslaugų paketų identifikavimui bei sudarys galimybę kokybiškiau valdyti rizikas, jas prognozuoti.

2. Galimo piktnaudžiavimo sveikatos draudimo srityje identifikavimo naudojantis dirbtinio intelekto metodais modulio.

Griežtėjant finansinių ir į jas panašių paslaugų reikalavimams ir priežiūrai, naujo produkto savybės užtikrins tikslesnius rizikos skaičiavimus, tikslesnes situacijų simuliacijas, didesnį siūlomų galimų sprendimų ir atliekamų saugesnių sprendimų skaičių.

Sukurtas produktas bus patrauklus daugelio pasaulio šalių draudimo paslaugų operatoriams ir rizikų valdytojams, kurių kasdienybė susijusi su draudiminių, nedraudiminių įvykių vertinimo bei rizikų identifikavimu.

Projekto įgyvendinimo rezultate sukurti inovatyvūs produktai pagerins situaciją rinkos ekonomikoje bei prisidės prie konkurencijos rinkoje didinimo. Projekto įgyvendinimo metu nebus sukurti veiksniai, kurie galėtų daryti įtaką aplinkosaugai, tačiau projekto įgyvendinimas, neabejotinai, padarys teigiamą įtaką, sprendžiant socialines bei ekonomines problemas, t.y. sustiprins Lietuvoje atliekamų mokslinių tyrimų kokybę bei sklaidą. Projekto įgyvendinimo metu MTEP rezultate sukurtas produktas leis užtikrinti aukštesnę mokslo kokybę, išplėsti vykdomą MTEP veiklą, kurti ir diegti inovacijas, todėl projektas žymia dalimi prisidės prie darnaus socialinės ir ekonominės aplinkos vystymosi.

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai.

Projekto vertė – 285.406,18 Eur. Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K-04 „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“.

Kontaktai:

Direktorius Vidmantas Volungevičius
El. p.: info@data-house.lt
Tel.: +370 5 260 8654